R&D station in Memphis, VS

VEK Adviesgroep is door een multinational ingeschakeld om het ontwerp en de opzet van een onderzoekskas in Memphis USA te begeleiden. Voordat VEK de opdracht kreeg toegewezen, had een lokaal team in samenwerking met een lokale architect een eerste opzet voorbereid. VEK specialisten hebben deze opzet verbeterd met betrekking tot logistiek, arbeidsomstandigheden, energiebesparing, en investeringen.

De barre weersomstandigheden enerzijds en klimaateisen aan het gewas anderzijds waren moeilijk te combineren met goede arbeidsomstandigheden voor het personeel. Via een systeem met automatische roltafels en een aparte geconditioneerde werkruimte in het servicegebouw werd het beste van twee werelden gecombineerd. Zonder afbreuk te doen aan de capaciteit van de plantenteelt, werd de totale omvang van het kasoppervlak verlaagd met 60%. Dit resulteerde in minder investeringen en lagere operationele kosten op energiegebied. Resultaat was de oplevering van een project dat ‘de toekomst van gewasonderzoek’ werd genoemd.

VEK was betrokken bij het ontwerp van de kassen en installaties, engineering, bestekfase, offertevergelijking, aanbesteding en bouwbegeleiding. In het kader van vertrouwelijkheid kunnen wij geen nadere gegevens verstrekken.

Memphis, Tennessee, VS

R&D – zaadopkweek & testen van katoen

2012-2013;
ontwerp, bestek, aanbesteding, bouwmanagement