Inkoopbegeleiding & Contractvorming

Samen met de klant stellen wij vast welke aannemers in aanmerking komen om de bestekdocumenten te ontvangen, op basis waarvan de aannemers kunnen inschrijven. Nadat de offertes binnen zijn, zal VEK deze analyseren op basis van zowel technische omschrijving als prijs. Vanuit deze analyse volgt een overzicht met technische en prijsverschillen en mogelijk een scoringstabel, welke met de klant wordt besproken. Elke aannemer wordt vervolgens uitgenodigd om in detail de offerte toe te lichten. Uit deze offertebesprekingen volgen mogelijkerwijs nog aanvullingen, aanbevelingen, opties en/of wijzigingen, en krijgen aannemers de kans hun offerte op die punten aan te passen. Nadat de eindvoorstellen van aannemers binnen zijn, zal door VEK een laatste beoordeling plaatsvinden, waarna in samenspraak met de klant wordt besloten welke aannemer wordt uitgenodigd voor een eventueel aanbestedingsgesprek. Doel van deze aanbestedingsmeeting tussen klant, aannemer en VEK is om middels een gunningsgesprek tot een overeenkomst te komen.