Projectontwerp & Engineering

Op dit punt van een project is het van belang de mogelijkheden van de kavel en het bestemmingsplan te onderzoeken en de technische uitgangspunten te kiezen, hetgeen uitmondt in een eerste programma van eisen. Doel hiervan is te komen tot een voorontwerp, waarbij technische en economische mogelijkheden worden afgewogen met betrekking tot het type kas, het type bedrijfshal, de verwarmingsinstallatie, belichtingsinstallatie, gietwaterinstallatie, elektrische installatie, scherminstallatie, bouwkundige aspecten, civiele werken. Het voorwerp wordt verder uitgewerkt tot een projectwerp, inclusief bestekdocumenten per onderdeel.