Bouwbegeleiding en controle op de bouw

Indien VEK voor u de bouw begeleidt en de controle op de bouw uitvoert, draagt VEK er zorg voor dat er wordt geleverd conform de opdrachtbevestiging. Taken zijn het bezoeken van de site op reguliere basis, het inplannen en voorzitten van een periodieke bouwvergadering, de verslaglegging van de vergadering, het doorspreken van de bouwplanning, het houden van bouwplaatsinspecties ter plaatse met betrekking tot de uitvoering, zowel op basis van de tijdsplanning als op basis van de technische uitvoering, tussentijdse en eindopleveringen en het controleren van de eindafrekeningen.