Haalbaarheidsstudie & Businessplan

Nieuwe bedrijfsplannen moeten u hoe dan ook een hoger bedrijfsresultaat opleveren. Dit kan door kostenbeheersing, kostenbesparing dan wel opbrengstverhoging. Door samen met VEK Adviesgroep de haalbaarheid van uw bedrijfsplannen in al haar facetten grondig en kritisch te analyseren, weet u zeker dat u uiteindelijk de juiste beslissing neemt:

  • Wat zijn voor uw bedrijf rendabele investeringen?
  • Wat is voor uw situatie de beste financieringsvorm?
  • Welke marktstrategie past optimaal bij uw bedrijfssituatie?
  • Uitbreiden op bestaande locatie, verkassen of strategische investeringen in het buitenland?

Om een afgewogen beslissing te kunnen nemen, wilt u graag inzicht in de kosten en baten van de alternatieven. Daarbij zetten wij ook de overige voor- en nadelen voor u op een rij. VEK Adviesgroep helpt u weloverwogen keuzes te maken.