Looye Burgerveen Kas 3, nieuwbouw, tomaten

Nadat in 2011 en 2013 Looye Kas 1 en Kas 2 heeft gerealiseerd in
tuinbouwgebied PrimAviera te Rijsenhout/Burgerveen, is de doorgroei van deze
locatie ingezet middels realisatie van Kas 3 en geplande realisatie van Kas 4. Looye
kiest bij Kas 3 wederom voor een teeltsysteem gebaseerd op semi-gesloten telen.
Daarbij komen slurven onder de teeltgoten waarbij geconditioneerde buitenlucht
de kas ingebracht kan worden. Daardoor is men in staat om m.n. in de winter
actief het kasklimaat te kunnen ontvochtigen voor optimale teeltomstandigheden
voor haar Honingtomaten. Men verwacht de warmte input voor de teelt door dit
systeem met 25-30% te kunnen verminderen. Tevens is het systeem geschikt voor
inpassing van inpassing van laagwaardige restwarmte die op termijn beschikbaar
moet gaan komen binnen het PrimAviera gebied. Ook worden meerdere schermen geïnstalleerd
en gaat met voor 100% LED-verlichting.

VEK Adviesgroep was verantwoordelijk voor het projectontwerp dat bestaat uit twee kasblokken (Kas3&4), technische ruimtes, WOT en een volledig nieuw bedrijfsgebouw met kantines etc. Voor de te bouwen objecten zijn de noodzakelijke vergunningen aangevraagd en zijn bestekken uitgewerkt t.b.v. de aanbesteding van de deelprojecten.

Rijsenhout, Nederland

Troscherrytomaten

82.418 m2 productiekassen

3.660 m2 technische ruimtes, 1.140 m2 verbindingscorridors en ca. 1.360 m2 vloeroppervlak voor kleedruimtes, kantines, bespreekruimtes etc. (kas2+3)

2018-2024;
ontwerp, vergunningen,  bestekken.