Gebiedsontwikkeling Japan

De opdrachtgever wilde de moderne voedselindustrie in Japan bevorderen en/of erin investeren.

Een groep van Nederlandse bedrijven gespecialiseerd in moderne tuinbouw, waaronder VEK Adviesgroep, vormden een alliantie met uitgebreide ervaring en interesse in zakendoen in Japan.

Beide partijen (opdrachtgever en alliantie) widlen de financiële haalbaarheid onderzoeken van de ontwikkeling van grote kassen naar Nederlandse maatstaven in Fukui, Japan. Het projectidee omvatte het ontwikkelen van een oppervlakte van ca. 50 ha grond met kassen voor groententeelt (ca. 40 ha). Het plan was om een eerste kas van 10 ha te realiseren voor de teelt van tomaten.

De rol van de alliantie was om de ideeën en ambities om te zetten in een goed gefundeerd en gedetailleerd plan. Het accent lag op de ontwikkeling van het totaalplan, met de nadruk op de teeltaspecten en de technische infrastructurele aspecten in combinatie met de lokale klimaatomstandigheden.

Japan

Fukui

50 ha grond

1e fase 10 ha kas

2015;
haalbaarheidsstudie, ontwerp, advisering energie-infrastructure