Aardbeienkwekerij, renovatie & nieuw

Kwekerij Loos is een succesvolle kwekerij van premium aardbeien. Op haar bestaande locatie was uitbreiding niet mogelijk. Kwekerij Loos heeft daarom een nabijgelegen kwekerij overgenomen om te kunnen voldoen aan marktvraag naar winter aardbeien. Het verwarming- en irrigatiesystemen van de voormalige tomatenkas werd omgebouwd en teeltgoten, assimilatiebelichting en lichthinder- en energiebesparingsschermen werden aangebracht. Een nieuw ketelhuis met cv-ketel en warmteopslagtank werden eveneens gebouwd.

Naast de teelt van aardbeien, werd het perceel naast de kas ingericht voor verwarmde aspergeteelt. De overtollige warmte van de aardbeienkas wordt gebruikt om vervroegd asperges te kunnen oogsten.

Samen met Kwekerij Loos heeft VEK heeft een masterplan opgezet. Tevens heeft VEK de aanvragen omgevingsvergunning en bouwvlakaanpassing voorbereid voor de bouw van o.a. de verticale warmteopslagtank en de beoogde uitbreiding van de kassen tot 3 hectare in totaal.

Moerstraten, NL

glasaardbei

1,9 ha bestaand & 1,1 ha nieuw

2016;
masterplan, ontwerp, vergunningen