Testcentrum voor gewasbescherming in orchideeën

De opzet van de R&D-kas bestaat uit 2 blokken met beide een centrale corridor. Elk blok omvat ongeveer 1.550 m2 kas, dus de totale oppervlakte is ongeveer 3.100 m2, bestaande uit 23 testruimtes en enkele corridors en voorruimtes. Alle testruimtes hebben specifieke eisen op het gebied van klimaat, irrigatie, inrichting enz.

Nantou, Taiwan

Testen van meststoffen en gewasbescherming in orchideeën

3.100 m2 R&D kassen

2016-2019;
ontwerp, bestekken, aanbesteding

2019 (kas)