Productiekas voor hoogwaardige rozen, NL

Dit meest recente bouwproject van Porta Nova Rozen omvatte 86.400 m2 kassen, 6.500 m2 sorteer-, verpakkings- en opslagruimte met kantoren, 2.400 m2 technische ruimte voor irrigatie- en energiesystemen.

VEK Adviesgroep was verantwoordelijk voor het ontwerp van het “All-Electric” kassenproject inclusief subsidies, planning en vergunningen.

Waddinxveen, Nederland

Rozen

ca. 86.400 m2 productiekas

ca.  8.900 m2 bedrijfshal en technische ruimtes

2016-2018;
masterplan, ontwerp, bestemmingsplan, vergunningen, bestekken, aanbesteding, projectbegeleiding