Ontwerp & vergunningen, NL, glasaardbei

Behalve grote bouwprojecten, wordt VEK ook ingeschakeld voor kleinere vraagstukken.

Bij het bestaande kassencomplex van Kwekerij Bosdonk was de bestaande horizontale warmteopslagtank aan vervanging toe. VEK heeft in 2015 zorg gedragen voor de aanvraag van de noodzakelijke omgevingsvergunning inclusief constructieberekeningen en afstemming omtrent archeologie voor de bouw van een verticale warmteopslagtank.

In 2017 deed de mogelijkheid zich voor een aangrenzend perceel te verwerven, waardoor op termijn uitbreiding mogelijk was in combinatie met permanente teeltondersteunende voorzieningen voor eigen opkweek van plantmateriaal. VEK begeleidde de diverse vergunningsprocedures en verzorgde de bijbehorende werkzaamheden in het kader van omleggen van sloten, wijziging van bouwvlak en het maken van ondersteunende tekeningen.

Prinsbeek, Nederland

glasaardbei

ca. 2,7 ha

2015;
ontwerp, vergunningen warmteopslagtank

2015;
ontwerp, vergunningen uitbreiding

 

2015: warmteopslagtank

2017: uitbreiding