Viewing: kostenramingen

Masterplan demonstratiekas Japan

Locatie Japan Teelt vruchtgroenten Kas 960 m2 productiekassen Bouwwerk 1360 m2 incl. kas WKK – Advies 2015-2016; design Start bouw onbekend Start teelt onbekend Demokas Japan Een Japans bedrijf heeft een Bio Innovation Center opgezet. Op het complex moeten verschillende typen kassen komen

Taiwan, pot- en snijorchideeën

Locatie Taiwan (Rep. of China) Teelt Phalaenopsis (snijbloemen en potplanten) Kas 26.435 m2 inclusief 10.910 m2 als 2e teeltlaag Hal 10.910 m2 onder de 2e laag: kantoren, laboratorium, technische ruimte, werkruimte, weefselkweekruimte. Advisering 2012; ontwerp & kostenramingen Start bouw – Start teelt