Rijk Zwaan, R&D

Locatie Nederland, Westland
Teelt R&D, locatie De Vesting
Kas ca. 3,5 ha
Hal
WKK 2,0 MW-e
Advise 2009-2010;
ontwerp, vergunningen, bestekken, aanbesteding
Start building 2009
Start production 2010

Rijk Zwaan, R&D

Op dit bedrijf worden in 41 afdelingen de opkweek en productie van groentegewassen ten behoeve van zaadproductie onder verschillende omstandigheden gerealiseerd met een verregaande vorm van klimaatsturing waarbij o.a. gebruik is gemaakt van geforceerde ventilatie en virusvrije ruimte. Het project voldoet aan de eisen van Sanpro (een protocol met zeer strenge eisen m.b.t. hygiëne en scheiding van productiestromen en mensen met als doel besmetting van ziekten te voorkomen).

VEK Advies¬groep heeft in nauw overleg met de bouwcommissie van Rijk Zwaan het ontwerp voor de hal, het kantoor, de kas en de kasinrichting gemaakt, inclusief ketelhuis en WKK van 2,0 MW-e.

VEK was verantwoordelijk voor de supervisie van het gehele proces, inclusief planning, ontwerp (architectuur), engineering, bestekfase en aanbesteding.