Bruno Nebelung Polen, Opkweek

Locatie Polen
Teelt Opkweek van zaaigoed
Kas 4.580 m2 (2003), 6.871m2 (2011)
Hal 3.436 m2 bedrijfsruimte (2003)
WKK
Advisering 2002-2003, 2009-2010;
ontwerp, bestekken, aanbesteding, bouwbegeleiding
Start bouw 1e fase 2003, 2e fase 2010
Start teelt 1e fase 2003, 2e fase 2011

Bruno Nebelung Polska, Polen, Opkweek

VEK was vanaf het begin in 2002 betrokken bij de opzet van nieuwe productiefaciliteiten ten behoeve van Bruno Nebelung Polska in Kampinos, iets ten westen van Warschau. Destijds omvatte het project het totaalontwerp van het complex in een Venlo-constructie, bestemd voor de opkweek van zaaigoed. Het uitgangspunt was een ontwerp voor een eenvoudig uit te breiden kassencomplex en bedrijfshal in diverse fases tot een totaal van 6 ha.

In 2003 werd de eerste fase gerealiseerd, bestaande uit een kassencomplex van 4.580 m2 en bedrijfshal van 3.436 m2.

Het project in 2010-2011 betrof de tweede fase met een oppervlakte van 6.871 m2.

VEK was verantwoordelijk voor ontwerp, bestekken, aanbesteding en bouwbegeleiding.