Businessplan Iran

Locatie Iran
Teelten Snijbloemen & glasgroenten (tomaat)
Advisering 2005;
Businessplan met haalbaarheidsstudie

Businessplan Iran

In de provincie Oost-Azerbeidzjan (noordwest van Iran), dicht bij de stad Jolfa, werd een vallei van ca. 1,830 ha ontwikkeld voor verschillende doeleinden. Een deel van deze vallei was gepland voor tuinbouw.

De eerste doelstelling was om een 6,0 ha kas voor de productie van snijbloemen en groenten (tomaat) volgens de nieuwste technologie op te zetten en zo een moderne productielocatie in de nabijheid van de markt te creëren. Afhankelijk van de financiële resultaten moet uitbreiding mogelijk zijn tot een 20 ha kassencomplex.

Een Nederlandse kassenbouwer werd aangetrokken voor de aankoop en het verschepen van de kas en installaties. VEK Adviesgroep werd ingeschakeld om een businessplan met inbegrip van haalbaarheidsstudie uit te voeren. Dit businessplan omvatte een gedetailleerde kwalificatie en kwantificering van het projectconcept op relevante projectelementen, zoals productie, marketing, organisatie, energie, financiën, management etc. met de nadruk op de onderlinge afhankelijkheid van deze elementen. Het businessplan was bedoeld om te fungeren als een instrument voor de investeringsbeslissingen namens de projectpartners en als een “overtuigend mechanisme” in het proces van fondsenwerving (leningen, aandelen en subsidies).

Deze diashow vereist JavaScript.