Sloopvergunning

Voordat gebouwd wordt, moet meestal gesloopt worden. Maagdelijke kavels voor glastuinbouw zijn, buiten de nieuwe tuinbouwlocaties zelden te vinden. Slopen is echter niet alleen het verwijderen van opstallen, maar ook beëindiging van activiteiten. Zaken als asbest, milieu en bodemkwaliteit komen ook aan bod. Verder kunnen discussies ontstaan over achterblijvende bebouwing zoals woningen. Mag die woning daar blijven staan? Hoe zit het met het gebruik en de bestemming?

 De activiteit ‘Slopen’ valt onder de Omgevingsvergunning. Hiervoor is het aanvragen van een omgevingsvergunning verplicht.