Omgevingsvergunning – onderdeel Bouw

De activiteit ‘Bouwen’ valt onder de Omgevingsvergunning en betreft het plaatsen, geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen, veranderen of vergroten van enig bouwwerk. Hiervoor is een omgevingsvergunning verplicht.

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) regelt de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. De omgevingsvergunning kan nodig zijn als een burger of een bedrijf op een bepaalde plek iets wil gaan slopen, (ver-)bouwen, oprichten of gaan gebruiken.