Daarnaast is VEK actief op regelingen die zich voornamelijk richten op duurzame samenwerking in Nederland en buiten Nederland, zoals DGGF.