Projectbegeleiding

Ontwerp, engineering en projectbegeleiding van nieuwbouwprojecten zijn onze kernactiviteiten. Heeft u grootse plannen met uw onderneming voor een grondige renovatie of misschien wel nieuwbouw? De VEK Ingenieurs zijn graag bereid u terzijde te staan!

Ondernemers in de tuinbouwsector, van individuele tuinder tot telersvereniging, van handelshuis tot tuincentrum, doen een beroep op de specialistische kennis van de VEK Ingenieurs. Klanten kunnen vragen voorleggen op het gebied van percee­lin­deling, kassen­bouw, kas­ver­war­ming, water­techniek, elek­tra, schermin­stallaties, CO2-dose­ring, klimaat­com­pu­ters, logistiek, in­tern trans­port en auto­matise­ring. Begeleiding van nieuwbouwprojecten is ons dagelijks werk.

Onze VEK Ingenieurs houden zich bezig met:

  • Het verzorgen van de bouwvergunningstekeningen en het aanvragen van de bouwvergunning inclusief milieuvergunning;
  • Bedrijfsontwerp uitwerken inclusief technische installaties zoals kas, verwarming, belichting, WKK’s, gietwater, computer, scherm, middenspanningsinstallaties, beton, bouwkundige aspecten;
  • Het maken van technische bestekken;
  • Selecteren van geschikte aannemers en vergelijken van binnengekomen offertes;
  • Voeren van onderhandelingsgesprekken met de aannemers;
  • Het maken van contracten;
  • Bouwbegeleiding en controleren van de afspraken;
  • Controle van de planning en de financiële voortgang;
  • Tussentijdse en opleveringscontrole.