Gebiedsontwikkeling en herstructurering

De structuur van de glastuinbouw is continu aan veranderingen onderhevig en dit heeft directe invloed op de schaalgrootte en de ruimtelijke structuur van de sector. Herstructurering is dan ook noodzakelijk om Nederland in de toekomst nog steeds een belangrijk tuinbouwcentrum te laten zijn. Herstructurering betekent dat bedrijven worden verplaatst om groeimogelijkheden te scheppen voor de achterblijvers en om ruimte te scheppen voor andere functies, zoals woningbouw, bedrijven, natuur en recreatie. Er worden nieuwe gebieden ontwikkeld voor diegenen die zich elders willen hervestigen.

De VEK specialisten zijn betrokken bij alle aspecten van ruimtelijke ordening die te maken hebben met kassen, landschap, recreatie en huisvesting. We definiëren de vereisten en zijn betrokken bij het ontwerp en de ontwikkeling van tuinbouwgebieden/Agro-parken.

VEK kan worden ingeschakeld voor:

  • creëren van draagvlak voor een herstructureringsplan bij buurtondernemers;
  • opstellen van inrichtingsplannen, berekenen van financiële haalbaarheid, voorbereiden plangoedkeuring door overheid en waterschappen voor herstructurering van bestaande, verouderde glastuinbouwlocaties als voorbereiding op collectieve verkoop of aankoop;
  • toetsen van geldende bestemmingsplannen, lopende procedures en geldende erfdienstbaarheden als voorbereiding op een private tuinbouwontwikkeling;
  • inventarisaties in bestaande, verouderde gebieden naar mogelijkheden voor private tuinbouwontwikkeling;
  • bemiddeling tijdens het aankoopproces van gronden van meerdere eigenaren;
  • vergunningaanvragen, meldingen, ontheffingen en bezwaarschriften;
  • locatiekeuze voor hervestiging.