Viewing: Wales

Gebiedsontwikkeling Wales, VK

Locatie Verenigd Koninkrijk Gebied Wales Oude situatie agrarisch gebied Nieuwe situatie ca. 30 ha nieuw glastuinbouwgebied Advisering 2008; haalbaarheidsstudie, ontwerp, advisering op het gebied van energie-infrastructuur & aanpassingen energiecentrale Gebiedsontwikkeling met restwarmte en CO2 in Wales, VK VEK Adviesgroep was

Area development Wales, UK

Location United Kingdom Area Wales Old situation agricultural area New situation approx. 30 ha new glasshouse area Advise 2008; feasibility study, design, advise on energy infrastructure & adjustments of power plant. Area development with residual heat and CO2 in Wales,

Businessplan glastuinbouwgebied op restwarmte in Wales

Locatie Verenigd Koninkrijk, Wales Teelten Glasgroenten Advisering 2008; Business plan Businessplan glastuinbouwgebied op restwarmte in Wales, VK VEK Adviesgroep werd ingeschakeld voor de opzet van een businessplan voor de realisatie van een kassencomplex voor groenten. Het projectidee was om 4