Viewing: reconstructie

Rijk Zwaan SQC, R&D

Locatie Nederland, Westland Teelt R&D, locatie Zijtwende Kas ca. 3.590 m2 onderzoekskas Hal ca. 3.980 m2 bedrijfshal met klimaatruimten en ca. 4.400 m2 lab, kantoren en kantine (3 lagen) Advisering 2015-2016; ontwerp, vergunningen, bestekken Start bouw medio 2016 Ingebruikname gepland voor 2017 Rijk

Uitplaatsing woningen Burg. Cramerlaan, Westland

Locatie Nederland, Westland Gebied Burg. Cramerlaan 7-11, De Lier Oude situatie 3 landeigenaren, 2 oude kwekerijen, 18,180 m2 gesloopte kassen Nieuwe situatie 6 nieuwe woningen, waarvan 5 met woonbestemming Betrokken instanties Gemeente Westland, Provincie Zuid-Holland Advisering 2008-2010; ontwerp, vergunningen, grondsanering, bestemmingsplan,

Reconstructie Groeneweg, Westland

Locatie Nederland, Westland Gebied Groeneweg 75a, ‘s-Gravenzande Oude situatie 11 landeigenaren, 7 oude kwekerijen, 82.000 m2 gesloopte kassen, 3 gesloopte huizen Nieuwe situatie 1 trostomatenkwekerij met 93.000 m2 productiekassen, 1 nieuw woonhuis in hetzelfde gebied, 2 woonhuizen elders in gemeente, 4 gewijzigde