Viewing: energiecentrale

Gebiedsontwikkeling Wales, VK

Locatie Verenigd Koninkrijk Gebied Wales Oude situatie agrarisch gebied Nieuwe situatie ca. 30 ha nieuw glastuinbouwgebied Advisering 2008; haalbaarheidsstudie, ontwerp, advisering op het gebied van energie-infrastructuur & aanpassingen energiecentrale Gebiedsontwikkeling met restwarmte en CO2 in Wales, VK VEK Adviesgroep was

Businessplan glastuinbouwgebied op restwarmte in Wales

Locatie Verenigd Koninkrijk, Wales Teelten Glasgroenten Advisering 2008; Business plan Businessplan glastuinbouwgebied op restwarmte in Wales, VK VEK Adviesgroep werd ingeschakeld voor de opzet van een businessplan voor de realisatie van een kassencomplex voor groenten. Het projectidee was om 4