Viewing: Australië

Australië, Horsham, R&D

Locatie Australië, Horsham Victoria Teelt R&D – opkweek Kas – Hal – Advisering 2012-2013; ontwerp, bestekken, aanbesteding Start bouw 2012 Start teelt 2013 Horsham, Australië, R&D VEK Adviesgroep is door een multinational ingeschakeld om het ontwerp en de opzet van een

Analyse tuinbouwsector Australië

Locatie Australië Teelten Sla, trostomaten, aardbeien Advise 2009; Analyse van de internationale tuinbouwsector Analyse tuinbouwsector Australië VEK Adviesgroep heeft een analyse uitgevoerd van de tuinbouwsector in Australië. De initiatiefnemer van dit project was een Britse klant met activiteiten in Australië.