Porta Nova, NL, Rozen

Locatie Nederland, Waddinxveen
Teelt rozen
Kas ca. 86.400 m2 productiekas
Hal ca. 8.900 m2 bedrijfshal en technische ruimtes
Advisering 2016-2018;
masterplan, ontwerp, bestemmingsplan, vergunningen, bestekken
Start bouw eind 2017
Ingebruikname gepland voor 2018

Porta Nova Waddinxveen, rozen

Meer informatie volgt.