Kwekerij Loos, NL, glasaardbei

Locatie Nederland, Lepelstraat
Teelt glasaardbei
Kas 1,9 ha bestaand, 1,1 ha nieuw
Hal  –
WKK nee
Advies 2016;
ontwerp, vergunningen,
Start bouw 2016
Start teelt 2016

Kwekerij Loos, NL, glasaardbei

Kwekerij Loos is een succesvolle kwekerij van premium aardbeien. Op haar bestaande locatie is uitbreiding niet mogelijk. Kwekerij Loos heeft daarom een nabijgelegen kwekerij overgenomen om te kunnen voldoen aan marktvraag naar winter aardbeien. Het verwarming- en irrigatiesystemen van de voormalige tomatenkas zal worden omgebouwd en teeltgoten, assimilatiebelichting en lichthinder- en energiebesparingsschermen zullen worden aangebracht. Een nieuw ketelhuis met cv-ketel en warmteopslagtank worden gebouwd.

Naast de teelt van aardbeien, zal het perceel naast de kas worden ingericht voor verwarmde aspergeteelt. De overtollige warmte van de aardbeienkas wordt gebruikt om vervroegd asperges te kunnen oogsten.

Samen met Kwekerij Loos heeft VEK heeft een masterplan opgezet. Tevens heeft VEK de aanvragen omgevingsvergunning en bouwvlakaanpassing voorbereid voor de bouw van o.a. de verticale warmteopslagtank en de beoogde uitbreiding van de kassen tot 3 hectare in totaal.

Deze diashow vereist JavaScript.