Beekenkamp Plants, Opkweek

Locatie Nederland, Lutjebroek
Teelt Productie van uitgangsmateriaal voor groenten en zaadteelt
Kas 41.000 m2 productiekassen
Hal 2.600 m2 bedrijfshal
WKK
Advisering 2015-2016;
ontwerp, vergunningen,
Start bouw 2016
Start teelt 2016

Beekenkamp Plants, Opkweek groente- en sierteeltgewassen

Al jaren heeft Beekenkamp een locatie in Lutjebroek, Noord Holland om de lokale kwekers te voorzien van groenteplanten. De afgelopen jaren wordt ook steeds meer plantmateriaal opgekweekt voor de zaadteelt. Lutjebroek bevind zich in de zgn. Seed Valley waar veel bedrijven gevestigd zijn die zich bezig houden met zaadveredeling, zaadteelt, zaadbehandeling en zaadhandel.

Om te kunnen blijven voldoen aan de marktvraag is een aangrenzend kavel aangekocht en is het kassencomplex uitgebreid van 2,8 ha naar 4.1 ha.