Uitplaatsing woningen Burg. Cramerlaan, Westland

Locatie Nederland, Westland
Gebied Burg. Cramerlaan 7-11, De Lier
Oude situatie 3 landeigenaren,
2 oude kwekerijen,
18,180 m2 gesloopte kassen
Nieuwe situatie 6 nieuwe woningen, waarvan 5 met woonbestemming
Betrokken instanties Gemeente Westland, Provincie Zuid-Holland
Advisering 2008-2010;
ontwerp, vergunningen, grondsanering, bestemmingsplan, watertoets, nutsvoorzieningen

Uitplaatsing woningen Burg. Cramerlaan, Westland

Ten behoeve van een nieuw glastuinbouwcomplex van 10 ha zijn gronden verworven en zijn oude kassencomplexen en woningen gesloopt. Doelstelling was de gesloopte woningen te herbouwen op een nabijgelegen strook tussen Burg. Cramerlaan 7 en 11. Hiertoe is een bestemmingsplanprocedure doorlopen, welke heeft geresulteerd in een wooncluster van 6 nieuwe woningen.

VEK heeft de gehele procedure begeleid en de benodigde tekeningen verzorgd. De werkzaamheden van VEK omvatten tevens de coördinatie van bodemonderzoek, bodemsanering, watertoets, ontwerp, inrichtingsplan met meest optimale indeling van nutsvoorzieningen en overige voorzieningen.