Reconstructie Groeneweg, Westland

Locatie Nederland, Westland
Gebied Groeneweg 75a, ‘s-Gravenzande
Oude situatie 11 landeigenaren,
7 oude kwekerijen,
82.000 m2 gesloopte kassen,
3 gesloopte huizen
Nieuwe situatie 1 trostomatenkwekerij met 93.000 m2 productiekassen,
1 nieuw woonhuis in hetzelfde gebied, 2 woonhuizen elders in gemeente, 4 gewijzigde woonbestemmmingen
Betrokken instanties Gemeente Westland, Provincie Zuid-Holland, Waterschap
Advisering 2005-2008;
ontwerp, landaankoop, financiering

Reconstructie Groeneweg, Westland

Ten behoeve van de nieuwbouw van een groot kassencomplex, was reconstructive van het gebied noodzakelijk.

VEK was betrokken bij het gehele proces van landaankoop, coördinatie tussen makelaar en landeigenaren, verplaatsing van woningen, vergunningsprocedures, ontwerp van het gebied, financiering.