Axia Vegetable Seeds, R&D

Locatie Nederland, Westland
Teelt Groentezaden
Kas 10.150 m2 kassen (2011)
Hal Ca. 2.500 m2 bedrijfsruimte, technische ruimtes & kantoren/kantine
WKK
Advisering 2011-2012;
ontwerp, ruimtelijke ordening, vergunningen
Start bouw 2011
Start teelt 2011

Axia Vegetable Seeds, Westland, R&D

Axia Vegetable Seeds is een nieuwe onderneming van een aantal ervaren groentespecialisten. Bij de opzet van dit nieuwe R&D-bedrijf liep Axia tegen een aantal problemen aan om de benodigde vergunningen op tijd rond te krijgen. VEK werd gevraagd ondersteuning te verlenen.

Door het ontwerp aan te passen, werden de problemen met betrekking tot ruimtelijke ordening en milieuvoorschriften opgelost en zijn de benodigde vergunningen op tijd verleend door de lokale autoriteiten. Op deze manier waren de kassenbouwers in staat volgens planning de kas te bouwen en de installaties op tijd te installeren.