Gebiedsontwikkeling Japan

Locatie Japan
Gebied Fukui
Oude situatie 50 ha grond
Nieuwe situatie 1e fase 10 ha kas
Advisering 2015;
haalbaarheidsstudie, ontwerp, advisering energie-infrastructuur

Gebiedsontwikkeling, Japan

De opdrachtgever wil de moderne voedselindustrie in Japan bevorderen en/of erin investeren.

Een groep van Nederlandse bedrijven gespecialiseerd in moderne tuinbouw, waaronder VEK Adviesgroep, vormen een alliantie met uitgebreide ervaring en interesse in zakendoen in Japan.

Beide partijen (opdrachtgever en alliantie) willen de financiële haalbaarheid onderzoeken van de ontwikkeling van grote kassen naar Nederlandse maatstaven in Fukui, Japan. Het projectidee omvat het ontwikkelen van een oppervlakte van ca. 50 ha grond met kassen voor groententeelt (ca. 40 ha). Het plan is om een eerste kas van 10 ha te realiseren voor de teelt van tomaten.

De rol van de alliantie is om de ideeën en ambities om te zetten in een goed gefundeerd en gedetailleerd plan. Het accent ligt op de ontwikkeling van het totaalplan, met de nadruk op de teeltaspecten en de technische infrastructurele aspecten in combinatie met de lokale klimaatomstandigheden.