Beekenkamp Plants (CD), Opkweek

Locatie Nederland, Westland
Teelt Productie van uitgangsmateriaal voor groenten en potplanten (locatie CD)
Kas 91.700 m2 kassen
Hal 8.350 m2 bedrijfshal
WKK Geen, maakt gebruik van WKK van Deliflor
Advisering 2009-2011;
ontwerp, vergunningen, bestekken, aanbesteding, projectbegeleiding
Start bouw 2010+2011
Start teelt 2010+2011

Beekenkamp Plants, Opkweek groente- en sierteeltgewassen

2010 :
– sloop 13.850 m2
– nieuwbouw 34.840 m2 kas met 1.345 m2 watertechnische ruimte
– nieuwbouw 1.690 m3 warmteopslagtank met WKK gekoppeld aan zusterbedrijf Deliflor

2011
– nieuwbouw 4.580 m2 bedrijfshal in 2 fases
– nieuwbouw 315 m2 kantoor, kantine etc.
– sloop 23.080 m2 kas en 700 m2 bedrijfshal
– nieuwbouw 23.630 m2 kas

Ga naar het project in Google Maps

Deze diashow vereist JavaScript.