Strategische studie glastuinbouwmogelijkheden IJsland

Locatie IJsland
Teelten Snijbloemen & glasgroenten (tomaat)
Advise 2003-2006;
Strategische studie

Strategische studie glastuinbouwmogelijkheden IJsland

Voor deze investeringsmaatschappij werd een strategische studie uitgevoerd naar de mogelijkheden voor tuinbouwontwikkeling in IJsland. De focus hierbij lag op duurzame ontwikkeling en gebruikmaking van aardwarmte en groene stroom.

In een later stadium werd een vervolgstudie uitgevoerd, waarbij de doelstelling was een analyse te maken van de bestaande infrastructuur voor R&D en tuinbouwactiviteiten.

Deze diashow vereist JavaScript.