Haalbaarheidsstudie implementatie WKK Zwitserland

Locatie Switzerland
Teelten Diversen
Advisering 2003;
Haalbaarheidsstudie

Haalbaarheidsstudie implementatie WKK, Zwitserland

In 2003 heeft een delegatie van een publieke Zwitserse energieleverancier en de eigenaren van een Zwitsers tuinbouwbedrijf een bezoek gebracht aan VEK Adviesgroep. Doel van het bezoek was om ervaring op te doen met warmtekrachtkoppelingscentrales in de zogenaamde openbare nutsbedrijven. Dit betekent dat de warmtekrachtkoppelingsinstallatie (= WKK) eigendom is van de publieke of commerciële energieleverancier, dat de opgewekte elektriciteit geleverd wordt aan het nationale elektriciteitsnet en dat de opgewekte warmte verkocht wordt aan de teler waar de WKK is geplaatst.

Als gevolg van dit bezoek heeft VEK een haalbaarheidsstudie opgesteld. Het doel van dit onderzoek was om de haalbaarheid te onderzoeken van de plaatsing van een WKK-installatie in het bedrijf van de teler voor zijn specifieke situatie alsmede om de haalbaarheid in sommige andere, meer algemene situaties te berekenen.