Businessplan China

Locatie China, Zhengzhou
Teelten Diverse gewassen
Advisering 1999;
Businessplan

Businessplan China

In 1996 hebben Henan Yu American Industry en Commerce Development Co. Ltd. een haalbaarheidsstudie opgesteld met betrekking tot het geplande Henan kassendemonstratieproject. Voornaamste doel was om een ORET-subsidie van de Nederlandse overheid te verkrijgen. De eerste studie werd beoordeeld door het Nederlands Economisch Instituut op verzoek van de Nederlandse overheid. Aangezien het onderzoek op verschillende punten onvolledig en onjuist werd bevonden, werd VEK gevraagd om een nauwkeurige en gedetailleerde haalbaarheidsstudie / businessplan op te stellen.

De economie van de provincie Henan is grotendeels afhankelijk van landbouw. Het Henan kassendemonstratieproject zou een opwaardering betekenen van de landbouwsector in de provincie door de Nederlandse tuinbouwbedrijven als voorbeeld te stellen. Het project omvatte de bouw van een 14 ha kassencomplex met bijbehorende gebouwen, met inbegrip van een onderzoeks- en opleidingscentrum, bestaande uit deels Nederlandse kassen en deels Chinese kassen met Nederlandse technologie. Het project beoogt de invoering van nieuwe teelttechnieken in de regio Henan.

Het businessplan werd gebruikt om het project in te dienen bij de Nederlandse overheid ter overweging van subsidieverlening in het kader van het ORET-programma. Alleen “commercieel niet-uitvoerbare” projecten kunnen worden onderworpen aan ORET-financiering. Bovendien moet het project voldoende ontwikkelingsmogelijkheden bieden voor de lokale regio.