Assessment of Possibilities Rusland

Locatie Rusland
Teelten Tomaat & roos
Advisering 2011;
Assessment of Possibilities

Assessment of Possibilities Rusland

Sinds 2011 VEK biedt een product genaamd ‘Assessment of Possibilities’ (AoP), beoordeling van de mogelijkheden. VEK wordt vaak gevraagd om de levensvatbaarheid van tuinbouwinitiatieven te controleren. (Nog) niet altijd is de klant bereid te betalen voor een volledige haalbaarheidsstudie of businessplan. Door het aanbieden van een ‘gecombineerde workshop met quickscan’, wordt een projectidee beoordeeld door VEK specialisten.

Een van de eerste AoP projecten werd uitgevoerd in Rusland. Een grote chemische industrie benaderde VEK met de vraag of tuinbouw kon worden gecombineerd met hun restwarmte. Op het eerste gezicht leek het initiatief veelbelovend, omdat de Chelyabinsk regio behoorlijk koud is in de winter. Tijdens het site-bezoek gevolgd door een workshop over hoogwaardige tuinbouw, werden een aantal obstakels en uitdagingen geïdentificeerd. Essentiële zaken ontbraken op de beoogde locaties. Enkele voorbeelden waren de grootte en de helling van het perceel, de beperkingen met betrekking tot zonering en vervuiling en een zekere nevel of mist in de vallei, die een negatieve invloed op het beschikbare zonlicht zou hebben.
De klant had ook plannen om te investeren in WKK voor de productie van elektriciteit. Tijdens de workshop werden ook de mogelijkheden van het combineren van WKK met tuinbouw nader toegelicht.

Resultaat van de AoP was een rapport met een overzicht van de besproken thema’s, een analyse van het klimaat en de vertaling naar de benodigde vraag naar warmte en elektriciteit.