Analyse tuinbouwsector Australië

Locatie Australië
Teelten Sla, trostomaten, aardbeien
Advise 2009;
Analyse van de internationale tuinbouwsector

Analyse tuinbouwsector Australië

VEK Adviesgroep heeft een analyse uitgevoerd van de tuinbouwsector in Australië. De initiatiefnemer van dit project was een Britse klant met activiteiten in Australië. De investeringstak van het bedrijf wilde een beter inzicht in de West-Australische groentemarkt krijgen. In het bijzonder werden de gewassen aardbeien, sla en trostomaat geanalyseerd.

De site was gelegen in het noorden van Carnarvon, West-Australië. Het betrof een 30 ha terrein met voldoende water. De ontwikkeling zou stapsgewijs gerealiseerd worden, het plan van de cliënt was te beginnen met 1 à 2 ha en dit, indien succesvol, uit te breiden.

VEK Adviesgroep heeft alle informatie geformuleerd en geïnterpreteerd om een waardevol document samen te stellen samen om de klant te voorzien van de gewenste kennis van de tuinbouwsector.